O fundacji

Podstawowym celem Fundacji jest realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz równości oraz podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji, wynikającym najczęściej z uprzedzeń, stereotypów, a także braku podstawowej wiedzy na temat odmienności, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

 

Zależy nam, aby wszelkie działania Fundacji miały na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich demokratycznych praw, funkcjonującego z poszanowaniem zasady kulturowego pluralizmu i bezwarunkowo wiernemu prawom człowieka.

statut

Celami statutowymi działania Fundacji są:
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny i inne cechy,
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i wielokulturowego,
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich,
  • Inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • Promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queer,
  • Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
  • Inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych.

 

Pobierz statut w całości

Wesprzyj nasze działania

Pamiętajmy o osobach LGBT w mniejszych miastach i na wsiach. Dzięki naszym działaniom osoby LGBT czują się bezpieczniej i wiedzą, że nie są same.

 

Twoje wsparcie finansowe może sprawić, że dotrzemy do jeszcze większej liczby ludzi i sprawimy, że ich życie będzie łatwiejsze.

Wpłać datek albo ustaw stałe zlecenie. Nie pozwól, by te tereny pozostały zapomniane.

Zrób przelew lub ustaw stałe zlecenie:

 

Fundacja Równość.org.pl

ul. św. Sebastiana 22/23

31-049 Kraków

 

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer konta: 68 1090 2053 0000 0001 2123 1627

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe