Aktualności

02.07.2013
Fundacja Równośc.org.pl wstąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków
Fundacja Równośc.org.pl wstąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków. W ramach Partnerstwa dla Związków prowadzone są m.in. szeroko zakrojone działania informacyjne, skierowane zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów. Obecnie do koalicji należy 40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski.
02.05.2013
Fundacja należy do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Od marca 2013 Fundacja należy do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej powołanej z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
30.04.2013
Queerowy Maj w Krakowie
Fundacja włączyła się w tworzenie programu festiwalu Queerowy Maj w Krakowie
12.10.2012
Kraków: powstaje Fundacja Równość.org.pl
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wychodzenia z Ukrycia informujemy, że w Krakowie została ustanowiona nowa Fundacja Równość.org.pl, której celem będzie realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz równości, także ludzi LGBTQ oraz podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji, wynikającym najczęściej z uprzedzeń, stereotypów, a także braku podstawowej wiedzy na temat odmienności.