Aktualności

22.06.2014
KDO: skarga do RPO na działania UMK
Na ręce Rzeczniczki Praw Obywatelskich trafiła skarga na działania podejmowane przez Urząd Miasta Krakowa w związku z czterema odmowami powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy.
05.05.2014
Równość z nieba nie spadnie!
10 maja ulicami Krakowa po raz kolejny przejdzie Marsz Równości, w tym roku pod hasłem „Równość z nieba nie spadnie”. Marsz będzie kulminacyjnym punktem szóstej już odsłony festiwalu Queerowy Maj, który rozpocznie się 9 maja a zakończy 18. Zarząd fundacji ponownie włączył się w tworzenie programu festiwalu.
25.01.2014
Podsumowanie konferencji Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej
Czy w Krakowie możliwe jest wprowadzenie kompleksowa polityka antydyskryminacyjna, obejmującej wszystkie działania miasta i uwzględniającej potrzeby wszystkich grup społecznych narażonych na marginalizację? Na to pytanie w czwartek i piątek (23-24 stycznia 2014) próbowali odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki konferencji organizowanej przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Fundacji Równość.org.pl
02.07.2013
Fundacja Równośc.org.pl wstąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków
Fundacja Równośc.org.pl wstąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków. W ramach Partnerstwa dla Związków prowadzone są m.in. szeroko zakrojone działania informacyjne, skierowane zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów. Obecnie do koalicji należy 40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski.
02.05.2013
Fundacja należy do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Od marca 2013 Fundacja należy do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej powołanej z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
30.04.2013
Queerowy Maj w Krakowie
Fundacja włączyła się w tworzenie programu festiwalu Queerowy Maj w Krakowie
11.10.2012
Kraków: powstaje Fundacja Równość.org.pl
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wychodzenia z Ukrycia informujemy, że w Krakowie została ustanowiona nowa Fundacja Równość.org.pl, której celem będzie realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz równości, także ludzi LGBTQ oraz podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji, wynikającym najczęściej z uprzedzeń, stereotypów, a także braku podstawowej wiedzy na temat odmienności.