Utworzeniem sieci 7 lokalnych organizacji LGBT zakończył się projekt Wspólnym głosem – sieciowanie organizacji LGBT w Małopolsce. Projekt w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany był od maja do listopada 2015 roku przez Fundację Równość.org.pl i Fundację Kultura dla Tolerancji.

 

Projekt stanowił kontynuację trwających od ponad roku starań o powołanie federacji oraz miał być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wzmocnienia wybranych kompetencji postrzeganych jako kluczowe dla tego procesu. W ciągu kilku miesięcy udało się przeprowadzić szereg wzmacniających kompetencje i poszerzających wiedzę szkoleń i warsztatów dla członków i członkiń lokalnych organizacji LGBTQ, wypracować (z eksperckim wsparciem) wewnętrzne dokumenty utworzonej sieci, a także zbudować plan i długoterminową strategię rozwoju mającej powstać w połowie 2016 roku federacji.

 

W perspektywie długoterminowej będzie to wzmocnienie ważnego sektora polskich organizacji pozarządowych, efektywności podejmowanych przez nie działań, a także networking z organizacjami o podobnym profilu z całej Polski. Należy podkreślić, że będzie to pierwsza federacja organizacji LGBT w Polsce.

 

W trakcie trwania projektu przeprowadzono także badanie, którego celem było sprawdzenie z jednej strony potencjału małopolskich NGO w kontekście tworzenia koalicji wśród organizacji działających na rzecz równości oraz przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, z drugiej: przeprowadzenie analizy dokumentów małopolskich jednostek samorządu terytorialnego pod kątem posiadania zapisów antydyskryminacyjnych i diagnoz zjawiska dyskryminacji w regionie.

 

Zapraszamy do lektury raportu z badania!

(pdf)

 

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu, jak i organizacjom zaangażowanym w proces mający na celu powołanie federacji lokalnych organizacji LGBTQ dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie, chętnych i chętne do dalszej współpracy zapraszamy do kontaktu.