Szanowny Pan Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Augustyn Ormanty

Szanowny Pan Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Andrzej Burdek

 

16 września br., w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Mickiewicza 4, odbędzie się szkolenie zatytułowane “Gender-queer jako nowa/pełzająca rewolucja niszcząca człowieka i rodzinę”, organizowane przez firmę szkoleniową AM Creative Life. Na szkolenie zaprasza burmistrz miasta, Augustyn Ormanty, na oficjalnej stronie gminy w mediach społecznościowych. 

 

Z opisu szkolenia, na które zaproszeni są m.in. pracownicy gminy, nauczyciele, pracownicy JST, katecheci i księża, dowiadujemy się, że:

 

“Celem szkolenia jest przekazanie informacji o: ideologicznym i faktycznie dyskryminującym charakterze tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej (inne nazwy: równości, różnorodności) zakorzenionej w ideologii gender-queer; polityce seksualnej kryjącej się za w/w polityką antydyskryminacyjną; teorii queer (jako rozwinięciu teorii/studiów gender), jej fałszywej i nienaukowej antropologii; ideologii gender-queer (sformułowanej na bazie w/w antropologii), jej  destrukcyjnych (społecznie i moralnie) celach – antyludzkich, antydemokratycznych, antykonstytucyjnych i antychrześcijańskich, marksistowskich korzeniach i charakterze tej ideologii. Ponadto celem szkolenia jest zneutralizowanie nieprawdziwych i manipulatorskich przekazów (narracji), skłaniających do przyjęcia irracjonalnego obrazu świata i człowieka zgodnego z ideologią gender-queer oraz do przyjęcia jej fałszywej, antyludzkiej quasi-moralności. Celem szkolenia ma być także uświadomienie zagrożeń wynikających z w/w ideologii i opartej na niej polityki, ich niszczącego (antyludzkiego i antyspołecznego) charakteru oraz konieczności wypracowania i zastosowania środków zaradczych. Celem szkolenia jest także podsunięcie propozycji w/w środków zaradczych”.

 

Przypomnijmy za Małgorzatą Jończy-Adamską z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, że edukacja antydyskryminacyjna to “świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności”. Zawarte w programie szkolenia tezy uważamy za wielce oburzające i niezgodne z obecnym stanem wiedzy, a także rażąco krzywdzące i wręcz niebezpieczne. Promowanie przez organy publiczne i publiczną instytucję podobnego wydarzenia wpisuje się w polityczną nagonkę, która prowadzona jest obecnie w polsce przeciwko społeczności LGBT, lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym. Warto zauważyć, że tylko w ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przyjęło uchwałę, w której “wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii dezinformacji i nienawiści skierowanej wobec osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej i osób transpłciowych. Apelujemy do wszystkich Członków Towarzystwa oraz wszystkich lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i innych osób zajmujących się pomaganiem, a także osób mających wpływ na informowanie i edukowanie społeczeństwa o korygowanie fałszywych informacji na temat osób LGBT+ oraz o niesienie pomocy ofiarom homofobicznych i transfobicznych ataków”.

 

Równocześnie z zaskoczeniem przyjęliśmy informację, że szkolenie odbywa się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Początkiem lipca wysłaliśmy do CKSiT mailowe zapytanie o możliwość wynajęcia sali na pokaz filmu dokumentalnego o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, “Artykuł osiemnasty”. Spotkaliśmy się z odmową, uzasadnianą przez Pana Dyrektora tym, że, cytując: “zgodnie z zapisami statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej, (CKSiT) prowadzi przede wszystkim działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W związku z powyższym nie angażujemy się w działalność polityczną czy ideologiczną, a salę widowiskową wykorzystujemy wyłącznie do własnych potrzeb programowych wynikających z zatwierdzonego planu finansowego i merytorycznego, będąc tym samym apolityczną instytucją”.

 

Zwracamy się tym samym z zapytaniem do Pana Dyrektora Andrzeja Burdka i prośbą o zdefiniowane jakie wydarzenia zatem spełniają jego definicję wydarzeń apolitycznych i nieideologicznych.

 

Z poważaniem,

Zarząd Fundacji Równość.org.pl