Chcesz żeby Twoje miasto się zatęczowiło? Zgłoś się do nas! Fundacja Równość.org.pl zaprasza wszystkie chętne osoby do zaangażowania się w lokalne działania, przy naszym pełnym wsparciu i pomocy.

 

Fundacja Równość.org.pl powstała w 2013 roku w Krakowie, jej podstawowym celem jest realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz równości oraz podejmowanie działań, zwłaszcza na poziomie lokalnym, zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji, wynikającym najczęściej z uprzedzeń, stereotypów, a także braku podstawowej wiedzy na temat odmienności. W działania Fundacji zaangażowane są osoby, które od lat udzielają się na rzecz społeczności LGBT i ważnych dla niej kwestii, nie tylko w Krakowie.

 

 

Od 2014 roku Fundacja skupia się przede wszystkim na badaniu zagadnienia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w mniejszych miastach i wsiach, głównie w południowo-wschodniej części Polski.

 

Pod koniec 2015 roku ukazał się raport “Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce”, będący podsumowaniem projektu o tym samym tytule. Więcej informacji o projekcie, jak i raport w wersji pdf.

 

Chcesz współorganizować w swym mieście przyjazne wydarzenie? Obejrzeć wspólnie film? Pokazać młodych, lokalnych artystów? Lub po prostu spotkać i się porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane zaangażowaniem się w realizację oddolnego, lokalnego działania, dotyczącego społeczności LGBT. Zapewniamy anonimowość i przyjazną atmosferę.

 

Co trzeba zrobić? Wypełnij krótką ankietę i daj nam znać, czy możesz i chcesz się zaangażować!

 

Ankieta dla osób z województwa małopolskiego.

Ankieta dla osób z województwa podkarpackiego.

Ankieta dla osób z województwa świętokrzyskiego.

 

Projekt realizowany w ramach programu Demokracja w Działaniu, finansowanego z funduszy Fundacji im. Stefana Batorego.