DŁUGI MARSZ
DO RÓWNOŚCI

Monitoring i zabezpieczenie
wolności zgromadzeń.

Wolność zgromadzeń jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, więc każde jej naruszenie jest niepokojącym sygnałem. Policja i samorząd często wykorzystują pozycje siły oraz niewiedzę organizatorów. Powszechne jest uniemożliwianie zgromadzeń spontanicznych, uznaniowość w rejestracji zgromadzeń cyklicznych lub zakaz używania nagłośnienia.

Jak pokazuje nam doświadczenie, zakazy zgromadzeń nieproporcjonalnie często uderzają w grupy dyskryminowane – od 2018 kilkanaście zakazów Marszów Równości w Polsce. Znając powyższe kwestie uznano, że dotychczasowa analiza wolności zgromadzeń w Polsce jest niepełna i wymaga pogłębienia o zbadanie sytuacji poza Warszawą oraz nierównego traktowania zgromadzeń.

W ostatnich kilku latach upowszechniło się wykorzystywanie zgromadzeń publicznych jako metody nacisku na władzę przez ruchy społeczne – w zakresie praw kobiet, osób LGBTQIA, czy niezależnego sądownictwa.  Tym ważniejsze jest by organizacje grup dyskryminowanych miały dostęp do tego narzędzia i nie były dalej wykluczane w korzystaniu ze swoich praw.

Raport o wolności zgromadzeń

Monitoring

Monitoring będzie skupiał się na trzech zidentyfikowanych podmiotach – organizatorach zgromadzeń, samorządach oraz policji. Zbadamy praktyki i postawy policji oraz samorządów względem wolności zgromadzeń, w co najmniej sześciu miastach. Skonfrontowane one zostaną z doświadczeniami organizatorów demonstracji dotyczących praw człowieka. Ponadto zsieciujemy podmioty organizujące demonstracje.

Sieciowanie

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa spotkania sieciujące dla grup i osób organizujących zgromadzenia publiczne.

Podczas pierwszego spotkania sieciującego w Opolu, osoby wymieniły się doświadczeniami związanymi z prawem do demonstracji – kontaktem z Policją oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Podczas drugiego spotkania sieciującego w Krakowie, pochylono się nad praktyką stosowania Prawa o zgromadzeniach, a także nad zmianami oczekiwanymi przez osoby organizującego manifestacje. Dodatkowo przeszkolono osoby uczestniczące z zakresu monitoringu oraz obserwacji zgromadzeń publicznych.

Współpraca dwustronna

Islandia i Norwegia cechują się jednym z najwyższych standardów wolności zgromadzeń. Współpraca z partnerami z tych krajów pomoże w opracowaniu rekomendacji do zagwarantowania prawa do demonstracji w Polsce. Badanie i monitoring pozwolą pełniej określić sytuacje naruszenia wolności zgromadzeń oraz stworzyć standardy, na rzecz których mogą rzeczniczyć lokalne organizacje pozarządowe.

Projekt "Długi marsz do równości. Monitoring i zabezpieczenie wolności zgromadzeń" realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Konsorcjum realizujące projekt:

Fundacja Równość.org.pl

Hinsegin dagar í Reykjavík

Oslo Pride AS

Stowarzyszenie Tęczowe Opole