Zadanie publiczne "Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym" jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne "Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym" jest realizowane przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie