Walka trwa

pół roku na ulicach

Projekt “Pół roku na ulicach” finansowany jest w ramach programu “Fundusz Praw Kobiet” ufundowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie

Projekt “Pół roku na ulicach” realizowany jest przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie