Czy osoby LGBTQIA czują się bezpiecznie w Krakowie?

Wyniki pierwszego badania społeczności LGBTQIA w Krakowie są już dostępne! Poruszamy w nim: doświadczenie dyskryminacji, diagnozę potrzeb i migracje. Publikacja przynosi także szereg rekomendacji dla instytucji, mających poprawić sytuację osób LGBTQIA w Krakowie.

Zadanie publiczne "Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie" jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne "Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie" jest realizowane przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie