ZESPÓŁ

Magda Dropek

> członkini zarządu

Członkini zarządu od 2013 roku. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez dziesięć lat redaktorka największego i najstarszego medium LGBTQ w Polsce. Od 2012 roku współorganizatorka Festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. W ostatnich pięciu latach wspiera społeczności osób LGBTQ w mniejszych miastach południowo-wschodniej Polski. W Fundacji odpowiedzialna za komunikację. Od maja 2019 roku, członkini powołanej przez Prezydenta Krakowa Rady ds. Równego Traktowania.

Członkini zarządu od 2013 roku. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez dziesięć lat redaktorka największego i najstarszego medium LGBTQ w Polsce. Od 2012 roku współorganizatorka Festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. W ostatnich pięciu latach wspiera społeczności osób LGBTQ w mniejszych miastach południowo-wschodniej Polski. W Fundacji odpowiedzialna za komunikację. Od maja 2019 roku, członkini powołanej przez Prezydenta Krakowa Rady ds. Równego Traktowania.

Miko Czerwiński

> osoba członkowska zarządu

Osoba członkowska zarządu od 2016 roku. Równolegle zasiada w zarządzie Kampanii Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenia Queerowy Maj. Od 12 lat działający w trzecim sektorze, swoje doświadczenie wykorzystuje jako zewnętrzny konsultant dla organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania strategicznego oraz kampanii. Pracuje jako Koordynator ds. Równego Traktowania w Amnesty International – w zakresie kampanii, rzecznictwa oraz mobilizacji, z dodatkowymi kwalifikacjami jako obserwator oraz edukator. Wcześniej pracował w projektach rozwojowych w Afryce Wschodniej we współpracy z UN-HABITAT. Posiada dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego z zarządzania kulturą.

Osoba członkowska zarządu od 2016 roku. Równolegle zasiada w zarządzie Kampanii Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenia Queerowy Maj. Od 12 lat działający w trzecim sektorze, swoje doświadczenie wykorzystuje jako zewnętrzny konsultant dla organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania strategicznego oraz kampanii. Pracuje jako Koordynator ds. Równego Traktowania w Amnesty International – w zakresie kampanii, rzecznictwa oraz mobilizacji, z dodatkowymi kwalifikacjami jako obserwator oraz edukator. Wcześniej pracował w projektach rozwojowych w Afryce Wschodniej we współpracy z UN-HABITAT. Posiada dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego z zarządzania kulturą.

Artur Maciejewski

> członek zarządu

Członek zarządu z ponad ośmioletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych. Z doświadczeniem w finansach korporacyjnych, obecnie zatrudniony jako koordynator finansowy w Polskiej Akcji Humanitarnej. Przez ostatnie pięć lat dyrektor wykonawczy Festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Konsultant z zakresu administracji oraz zarządzania strategicznego i finansowego w trzecim sektorze. W Fundacji odpowiedzialny za operacje (administracja, finanse, logistyka i zasoby ludzkie), jak i za rzecznictwo oraz tworzenie polityk publicznych na poziomie samorządowym. Od maja 2019 roku, członek powołanej przez Prezydenta Krakowa Rady ds. Równego Traktowania.

Członek zarządu z ponad ośmioletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych. Z doświadczeniem w finansach korporacyjnych, obecnie zatrudniony jako koordynator finansowy w Polskiej Akcji Humanitarnej. Przez ostatnie pięć lat dyrektor wykonawczy Festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Konsultant z zakresu administracji oraz zarządzania strategicznego i finansowego w trzecim sektorze. W Fundacji odpowiedzialny za operacje (administracja, finanse, logistyka i zasoby ludzkie), jak i za rzecznictwo oraz tworzenie polityk publicznych na poziomie samorządowym. Od maja 2019 roku, członek powołanej przez Prezydenta Krakowa Rady ds. Równego Traktowania.