1. Wydawcą strony rownosc.org.pl jest Fundacja Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kordiana 56/59, 30-653 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450629, NIP: 6762465290, Regon: 122791665.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony rownosc.org.pl.
 3. Osoby użytkujące (Użytkownicy i Użytkowniczki)) są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, osoby użytkujące zgadzają się na jego postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich korzystających ze strony.
 1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.
 2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby użytkujące stronę rownosc.org.pl.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).

 

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są TUTAJ

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę strony rownosc.org.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze strony rownosc.org.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy info@rownosc.org.pl