MISJA

Tworzymy i wzmacniamy osoby LGBT poza dużymi ośrodkami miejskimi oraz dajemy im możliwość rozwoju i zaangażowania. Kładziemy nacisk na realizowanie potrzeb beneficjentów działań. Stawiamy na współpracę z innymi organizacjami i samorządem terytorialnym.

Budujemy świat, w którym każdy ma szansę w pełni się realizować, bez względu na miejsce pochodzenia czy zamieszkania. Kraj, w którym każda osoba jest równo traktowana bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową, a jej głos jest słyszany i uwzględniony.

WIZJA