Polska A?
Polska B?
Polska LGBT!

W momencie w którym administracja centralna nie odpowiada na wyzwanie jakim jest nierówne traktowanie osób LGBTQIA, pozytywny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji spoczywa na samorządach. Polityki publiczne zawierające rozwiązania problemów społeczności LGBTQIA są dość nowym zjawiskiem, zachodzącym przede wszystkim w największych miastach Polski.

Chcemy zmapować problemy osób LGBTQIA oraz oczekiwania jakie mają one wobec instytucji publicznych, przeformułować tą diagnozę na konkretne postulaty i rozwiązania, które mogą wprowadzić samorządy. Równolegle wzmocnimy lokalne rzecznictwo w celu wdrożenia takich polityk. Aby przeciwdziałać nienawistniej narracji dotykającej społeczność LGBTQIA, przeprowadzona będzie kampania społeczna, który wzmocni potencjał rzeczniczy.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany jest przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie.

×
×

Cart