Krakowski Mechanizm Krakow Hate Краківський Механізм Краковский Механизм 
Monitorowania Nienawiści Monitoring Mechanism Моніторингу Ненависті Мониторинга Ненависти
Wybierz język Select language Виберіть мову Выберите язык

Zadanie publiczne "Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym" jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne "Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym" jest realizowane przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie