Organizacje LGBTQIA mają oko na wolność zgromadzeń!

Polski raport do ONZ i kongres w Warszawie

Tysiące demonstracji, setki rozmów i stron dokumentów – już w najbliższą niedzielę Fundacja Równość.org.ok i Stowarzyszenie Tęczowe Opole podsumują w Warszawie swoją kilkuletnią pracę monitoringową wokół wolności zgromadzeń w trzech europejskich krajach. Równocześnie wraz z innymi organizacjami odpowiedzialnymi za Marsze Równości w Polsce składają raport o sytuacji wolności zgromadzeń osób LGBTQIA w tym temacie do ONZ, mówiąc też nowej władzy “sprawdzam”.

Wolność zgromadzeń to jedna z podstawowych wolności jednostek. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do demonstracji w obronie niezależnego sądownictwa, czarnych protestów i strajków kobiet, czy też marszów równości. Równocześnie wiele grup organizujących demonstracje, zwłaszcza mniejszościowych, od lat zwraca uwagę na problemy związane z realizacją ich konstytucyjnego prawa.

“Prawo do manifestowania to nie tylko prawo do wyjścia w przestrzeń publiczną, to prawo do wyjścia do innych – wejścia z nimi w spór i w dialog oraz tworzenia i uczestnictwa we wspólnocie. A tego prawa nie możemy sobie pozwolić zabrać” – mówi Artur Maciejewski z Fundacji Równość.org.pl

Fundacja Równość.org.pl i Stowarzyszenie Tęczowe Opole sprawdzały jak wolność zgromadzeń w Polsce jest realizowana, czego społeczeństwo potrzebuje do realizacji tego prawa, ale też czy wszyscy mamy równe prawa do demonstracji. Niestety doświadczenia różnych grup wskazują, że jest inaczej. Zespół badawczy słuchał, pytał, ale też monitorował zgromadzenia, zbierając dobre, ale też złe praktyki i przygotowując rekomendacje dla nowej władzy, także samorządowej, które poznamy już 25 lutego w Warszawie, podczas kongresu o wolności zgromadzeń. Kongres ma być też forum wymiany wiedzy i poznania się: w programie, oprócz prezentacji raportu z monitoringu, znalazły się panele i przestrzeń do sieciowania między inicjatywami, zainteresowanymi wolnością zgromadzeń.

Ale to nie wszystko: część organizacji LGBTQIA, zaangażowanych także w organizowanie Marszów Równości w Polsce, wysłały do Niezależnego Eksperta ONZ ds. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej raport z realizowania wolności zgromadzeń i wolności ekspresji w Polsce. Zwracają w nim uwagę na nierówności w traktowaniu zgromadzeń dotyczących praw osób LGBTQIA. Podkreślają brak adekwatnej ochrony Marszów Równości, a także nękania, których osoby doświadczyły ze strony Policji. Ponadto wskazują na niezgodne ze standardami międzynarodowymi zapisy o zgromadzeniach cyklicznych i na to, że w głównej mierze w ostatnich latach to właśnie Marsze Równości były zakazywane. 

“Osoby  LGBTQIA, ale także inne grupy mniejszościowe, w ostatnich latach były ofiarami podwójnych standardów w zakresie możliwości organizowania zgromadzeń. Nie dość, że mierzyły się z nagonką na siebie i atmosferą wrogości wokół działań na rzecz praw człowieka to często utrudniano im organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej” – mówi Miko Czerwiński z Fundacji Równość.org.pl

Raport został złożony przez następujące organizacje: Fundacja Równość.org.pl, Olsztyński Marsz Równości, Stowarzyszenie Kultura Równości, Stowarzyszenie Queerowy Maj, Stowarzyszenie Tęczowe Opole oraz Stowarzyszenie Tęczówka. 

“W ramach współpracy z szeregiem organizacji, które mają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu manifestacji i w wyniku naszych badań  byliśmy w stanie określić szereg kluczowych problemów, ale i dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących faktycznej realizacji wolności zgromadzeń w Polsce. Zapraszamy na Kongres, by wspólnie porozmawiać o tym, jak możemy doprowadzić ten długi marsz do celu jakim jest równość” – podsumowuje Sandra Mazur z Tęczowego Opola

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału!

Link do wydarzenia Kongresu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/702013881810200 

Link do rejestracji na Kongres: https://forms.gle/p5BMiBgHunChaZox7


Projekt “Długi marsz do równości. Monitoring i zabezpieczenie wolności zgromadzeń” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.