Polska A, Polska B? Nie, Polska LGBT!

Jak żyje się społeczności LGBTQIA w południowo-wschodniej Polsce? Czego potrzebuje, skąd idzie zmiana i co zrobić, by była ona trwała? Fundacja Równość.org.pl zaprasza osoby LGBTQIA, mieszkającą w Małopolsce, na Podkarpaciu, Śląsku i w Świętokrzyskim, do wypełnienia ankiety, sprawdzającej doświadczenie dyskryminacji, jak i jej przeciwdziałanie lokalnie.

W momencie, w którym administracja centralna nie odpowiada na wyzwanie jakim jest nierówne traktowanie osób LGBTQIA, pozytywny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji spoczywa na samorządach. Ostatnie lata pokazują, jak bardzo zmienia się społeczeństwo obywatelskie poza centrum – bo to lokalnie właśnie odzyskujemy  sprawczość. Działamy, reagujemy, uczymy się od siebie nawzajem i zmieniamy nasze otoczenie.

W 2014 Fundacja Równość.org.pl zapytała społeczność LGBTQIA w kilku małopolskich miastach, czy czuje się dyskryminowana, jak się żyje w ich miastach i czego lokalnie potrzebują. „Wyniki były porażające, bo 84% odpowiedziało twierdząco na pierwsze pytanie.” – mówi Miko Czerwiński z zarządu Fundacji Równość.org.pl. To było pierwsze takie badanie w Polsce, którego rezultatem było kilka rekomendacji, wg których aktywiści i aktywistki fundacji projektowali w kolejnych latach swoje działania: oddolne, wspierające i wzmacniające same lokalne społeczności, dające im widzialność, przypominające, że “Jesteśmy Tutaj” – jak nazywała się jedna z kampanii społecznych, którą Fundacja lokalnie realizowała. 

Czas sprawdzić jak sytuacja wygląda w regionie, w którym wiele się w ostatnich latach zmieniło – przeszła fala deklaracji anty-LGBT, ale i Marszy Równości, nowych inicjatyw i działań.

“Zamierzamy zmapować problemy osób LGBTQIA oraz oczekiwania jakie mają one wobec instytucji publicznych” – mówi zarząd Fundacji Równość.org.pl. – “Jakie działania na rzecz równości powinny podejmować nasze gminy i powiaty?  Jaki wpływ na życie osób LGBTQIA miały tzw. „Strefy wolne od LGBT”?” Fundacja Równość.org.pl ma nadzieję, że wyniki badania pomogą odpowiedzieć na te wszystkie pytania i wesprą lokalne organizacje w odpowiadaniu na potrzeby społeczności LGBTQIA oraz samorządy we wdrażaniu polityk równościowych. 

„Przez nasze badanie chcemy wysłuchać lokalnej społeczności, zarówno ich historii jak i ich potrzeb. Chcemy, żeby wsłuchali się w nie także politycy lokalni i projektowali miasta z uwzględnieniem wszystkich.” – dodaje Miko Czerwiński

Wypełnienie ankiety zajmie około 15-20 minut.

Badanie można znaleźć pod linkiem: https://rownosc.org.pl/projekty/polska-lgbt/ankieta/