Uchwały w powiecie tarnowskim i gminie Lipinki nieważne – Wojewódzki Sąd Administracyjny ws. tzw. stref wolnych od LGBT w Małopolsce

W poniedziałek, 10 stycznia 2022, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ponownie zajął się skargami biura Rzecznika Praw Obywatelskich ws. uchwał anty-LGBT w powiecie tarnowskim i gminie Lipinki – uznając je za nieważne. Do rozprawy dołączyła także Fundacja Równość.org.pl.

Przypomnijmy, że skargi na wybrane uchwały rad gmin, dotyczące przeciwdziałania “ideologii LGBT”, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wysłało pod koniec 2019 roku, wnosząc o stwierdzenie ich nieważności – wobec m.in. sprzeczności z Konstytucją oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W czterech przypadkach sądy unieważniły uchwały, w pięciu – odrzuciły. W przypadku powiatu tarnowskiego WSA uznał między innymi, że uchwała zawierająca deklarację światopoglądową zgodną z poglądami większości radnych nie może być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego. Biuro RPO wniosło skargę kasacyjną, którą w czerwcu 2021 roku NSA rozpatrzył i ponownie skierował skargi do sądu pierwszej instancji.

10 stycznia WSA w Krakowie wrócił do sprawy, w której uczestniczyła także Fundacja Równość.org.pl oraz inne lokalne organizacje LGBT. “W naszej ocenie uchwały, które są przedmiotem procesu w rażący sposób naruszają szereg norm, m.in. konstytucyjne zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. Deklaracje samorządów bezprawnie wykluczają ze wspólnot osoby LGBTQIA, które mają prawo czuć się pełnoprawnymi obywatelami swoich lokalnych społeczności” – mówił radca prawny, Piotr Baran. “WSA w Krakowie podzielił argumentację RPO i stwierdził nieważność uchwał anty-LGBTQIA zarówno powiatu tarnowskiego jak i gminy Lipinki. Organy, które wydały zaskarżone uchwały, mają prawo do wniesienie skargi kasacyjnej do NSA. Cieszymy się, że sądy nie zgadzają się na systemową dyskryminację osób nieheteronormatywnych” – dodaje.

W przypadku gminy Lipinki Wojewódzki Sąd Administracyjny argumentował, że gmina przekroczyła swoje kompetencje, bo uchwała dyskryminuje, a sformułowanie “ideologia LGBT” odnosi w rzeczywistości do osób LGBT.

“To dobrze, że od zeszłego roku coraz więcej województw i regionów rezygnuje z dyskryminujących społeczność LGBT uchwał i deklaracji, nawet jeśli główną motywacją są unijne pieniądze. Musimy jednak pamiętać, że nadal jest ich sporo, zwłaszcza w Małopolsce. Dlatego ważne, by z jednej strony wciąż widoczna była presja społeczna i niezgoda opinii publicznej na dyskryminację, monitoring unijnych instytucji, z drugiej – instytucjonalne działania takie, jak biura RPO. Cieszę się, że WSA w Krakowie uznał uchwały za nieważne” – komentuje Magda Dropek z Fundacji Równość.org.pl.

W 2020 roku Fundacja Równość.org.pl przeprowadziła badanie sytuacji społeczności LGBTQIA w Krakowie: dowiadujemy się z niego, że ponad 63 proc. osób LGBTQIA w mieście doświadczyło dyskryminacji, co piąty gej został pobity. Osoby, które dyskryminacji doświadczyły chcą reagowania na nią od lokalnych polityków i polityczek (80,3%) oraz Urzędu Miasta (77,8%). Z opublikowanego 7 grudnia 2021 roku raportu z badania o “Sytuacji społeczności LGBTA w Polsce w latach 2019-2020”, przeprowadzonego przez KPH i Stowarzyszenie Lambda Warszawa, dowiadujemy się, że wśród osób mieszkających w powiatach, które przyjęły uchwały bądź deklaracje o tzw. strefie wolnej od LGBT nasiliły się myśli samobójcze.