Zadanie publiczne "Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie" jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne "Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie" jest realizowane przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie