Polska A?
Polska B?
Polska LGBT!

W momencie w którym administracja centralna nie odpowiada na wyzwanie jakim jest nierówne traktowanie osób LGBTQIA, pozytywny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji spoczywa na samorządach. Polityki publiczne zawierające rozwiązania problemów społeczności LGBTQIA są dość nowym zjawiskiem, zachodzącym przede wszystkim w największych miastach Polski.

Chcemy zmapować problemy osób LGBTQIA oraz oczekiwania jakie mają one wobec instytucji publicznych, przeformułować tą diagnozę na konkretne postulaty i rozwiązania, które mogą wprowadzić samorządy. Równolegle wzmocnimy lokalne rzecznictwo w celu wdrożenia takich polityk. Aby przeciwdziałać nienawistniej narracji dotykającej społeczność LGBTQIA, przeprowadzona będzie kampania społeczna, który wzmocni potencjał rzeczniczy.

Wizja lokalna w południowo–wschodniej Polsce

Ponad 61% społeczności LGBTQIA w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i Śląsku doświadczyło w ostatnich latach dyskryminacji.

Ponad 64% z tego powodu wciąż zastanawia się nad emigracją. Spada zaufanie i wiara w sprawczość instytucji, ale społeczność wciąż chce skutecznego karania za dyskryminację i wdrożenia polityk antydyskryminacyjnych i równościowych.

Poznaj wyniki badania sytuacji społeczności LGBTQIA w południowej Polsce.

Tak dla równości i różnorodności

Chcemy Polski LGBT!

Jesienią 2023 roku przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badanie sytuacji osób LGBTQIA w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Chcieliśmy dowiedzieć się od społeczności jak im się żyje w tych regionach, jakie mają problemy i potrzeby.
 
Wyniki badania pokazują, że ponad 61% ankietowanych osób doświadczyło w ostatnich latach dyskryminacji. Zebraliśmy też ponad 100 indywidualnych historii, w których osoby LGBTQIA dzielą się z nami swoim poruszającym doświadczeniem.
Dlatego jak Fundacja kontynuujemy naszą pracę na rzecz wprowadzania lokalnych polityk równościowych i realnych działań antydyskryminacyjnych.
 
A Ty? Czego potrzebujesz by czuć się bezpiecznie w Twojej społeczności? w Polsce? Jakich działań oczekujesz od swojego samorządu? Co chcesz by się zmieniło? Wypełnij formularz i daj nam znać. Twój głos pomoże nam lepiej działać na rzecz równości. Bądź częścią tej zmiany!

Czego potrzebujesz od swojego samorządu, żeby czuć się bezpiecznie i czuć że osoby LGBTQIA są częścią społeczności lokalnej?

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany jest przez Fundację Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie.